Babaeski Köprüsü

1633-1634

Babaeski Köprüsü%2c 1980 (Platform Girişi)

Babaeski Köprüsü, kitabesinden öğrendiğimize göre 1633-1634’te IV. Murad devrinde inşa edilmiştir. İstanbul-Rumeli arasındaki büyük kervan ve sefer yolunun üstünde olan köprüyü kimin inşa ettirdiği bilinmemektedir ancak Evliya Çelebi’ye göre Kasım Ağa tarafından yaptırılmıştır. Semavi Eyice’ye göre köprü “eski sefer yolunun işaretlerinden biri olarak tarihî değere sahip olduktan başka Türk köprücülük sanatının güzel eserlerinin başlıcalarındandır”.

Fotoğraf Kaynağı: http://www.eba.gov.tr/

Kaynak: Semavi Eyice, “Babaeski Köprüsü”, DİA, C. 4, 1991.

İletişim Bilgileri

Kırklareli/ Babaeski
Harita