Çinili cami (platform) 1 BAŞTAKİ KISMA KONULACAK
çinili cami (platform) 2

Külliye Üsküdar’da Kösem Vâlide Sultan tarafından 1640’da yaptırılmıştır. Külliye cami, medrese, sebil, çifte hamam, sıbyan mektebi ve çeşmeden oluşur. Caminin dışı süssüz bir görünüme sahipse de içi tam tersi yönde inşa edilmiş ve çinilerle kaplanmıştır. Caminin çinileri klasik Türk çini sanatının son örneklerinden olduğu için oldukça önemlidir.


Fotoğraf Kaynakları: https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/erehber/camiiler/8/cinili-camii/74; Salt Arşiv

Kaynak: Gülçin Erol, “Çinili Cami Külliyesi”, DİA, c. 38.

İletişim Bilgileri

Harita