Türkiye Ermenileri Patrikhanesi

1461

ermeni_ortodoks_patrikhanesi

Bugün İstanbul'da yer alan Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nin kökenleri İstanbul'un fethine dayanır. Fethe kadar İstanbul'daki az sayıdaki Ermeni cemaati, Rum Ortodoks dini geleneklerini merkeze alan Bizans idaresine bağlıydı. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed, Bursa'da bulunan Patrik Hovagim'i ve altı haneden oluşan bir cemaati 1461 yılında İstanbul'a çağırdı ve Hovagim'e Rum Ortodoks Patriğine verilen aynı hakları vererek onu Anadolu ve Rumeli'deki Ermenilerin Patriği ilan etti.

 

Patrikhane yapısı olarak önce Samatya'daki Surp Kevork Kilisesi kullanıldı. Bu kilise yandıktan sonra Patrikhane 1641'de şimdiki yeri olan Kumkapı'daki yapıya taşındı. 1718'de bu yapı da yandı ancak kısa sürede yeniden inşa edildi. 1820'de bir kez daha yanan yapının yerine Mimar Hovhannes Serveryan'ın inşa ettiği yapı kullanılmaya başlandı. 1826’daki bir yangınla birlite Patrikhane bir kez daha harap hale geldi. Bu kez Hassa Mimarı Krikor Amira Balyan ve Garabed Amira Dövletyan, Patrikhane ile külliyesini yeniden inşa ettiler. Bugün halen ayakta duran yapı ise 1913’te Mimar Krikor Melidosyan yönetiminde inşa edildi.

 

Kaynaklar: Canan Seyfeli, “İstanbul Ermeni Patrikhânesi”, DİA, c. Ek 1, 2016, sayfa 670-673; turkiyeermenileripatrikligi.orgİletişim Bilgileri

Sevgi Sok. No:6, Fatih - İstanbul
T: 90 212 517 0970
Harita