Galatasaray Hamamı

1481

galatasaray_hamami

Galatasaray Hamamı, II. Bayezid’ın Enderun-ı Hümayun’a öğrenci yetiştirmek için tahminen 1481’de kurduğu Galata Sarayı’nın bir parçasıydı. Enderun öğrencileri Galata Sarayı’nda ilk ve orta öğretimlerini görürlerdi. Bu yapı cami, koğuşlar, hamam zabit dairesi ve mutfaktan oluşmaktaydı. Dolayısıyla hamam, okulun kullanımına mahsustu.

Okulun vasfını yitirmesi sonrasında hamam 1834’te halkın kullanımına açılmıştır. Hamam 1964’te tadilat geçirmiş ve bugünkü halini almıştır. 

Kaynaklar:

Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, c. 13; Akif Kuruçay, İstanbul’un 100 Hamamı, 2011, 83 vd.

İletişim Bilgileri

Kuloğlu Mh., 34433, Galatasaray, İstanbul
T: 90 212 249 9456
Harita