Hasankeyf Köprüsü

XII. Yüzyıl

Hasankeyf - Sosyal Medya İçin

Hasankeyf Köprüsü, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yer alan bir XII. yüzyıl köprüsüdür. Köprünün XVII. yüzyıldan itibaren yıkılmaya başladığı tahmin edilmektedir. Bugün ise köprüden geriye sadece pâye kalıntıları kalmıştır.


Fotoğraf Kaynağı: http://hasankeyf.gov.tr

Kaynak: Semavi Eyice, “Dicle Köprüsü”, DİA, c. 9, 283-284

İletişim Bilgileri

Hasankeyf / Batman
Harita