Mevlânâ Külliyesi ve Müzesi

1274

mevlana müzesi (platform)

Konya’daki Mevlânâ Külliyesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Kubbe-i Hadrâ yani “Yeşil Kubbe” de denilen türbesi etrafında gelişmiş bir yapıdır. Bu araziye ilk gömülen Mevlânâ’nın 1231’de ölen babası Sultânülulemâ Bahâeddin Veled’dir. Mevlânâ 1273’te öldüğünde babasının yanına defnedilmiştir. Türbe ise 1274’te Mimar Bedreddîn-i Tebrîzî tarafından yapılmıştır. Bu tarihten itibaren yakın zamanlara kadar yapılan ekleme ve onarımlarla külliye bugünkü halini almıştır. Külliye semâhâne, mescid, matbah-ı şerif, meydân-ı şerif, derviş hücreleri, avlu ve hazîredeki binalardan oluşmaktadır.

1925’te tekke ve zaviyelerin kapatılması sonrasında Mevlânâ Dergâhı 1926’da Konya Âsâr-ı Âtîka Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1954’ten itibaren ise Mevlânâ Müzesi olarak hizmet vermektedir.

 

Kaynaklar: Haşim Karpuz, “Mevlânâ Külliyesi”, DİA, c. 29;

http://www.mevlana.gov.tr/TR,78226/mevlana-muzesi.html

Fotoğraf Kaynağı: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodokuman/7596

İletişim Bilgileri

Aziziye Mah., Mevlana Cd. No:1, 42030 Karatay/Konya
Harita