Urla Tahaffuzhanesi

1866-1869

urla tahaffuzhanesi (platform)
Tahaffuzhaneler yani karantina yapıları, bir bölgeye dışarıdan gelen taşıtlardan
inen yolcuların hastalık belirtisi gösterip göstermediklerini gözlemek için
kullanılırlar. Urla Tahaffuzhanesi de bu amaçla, bugün “Karantina Adası”
denilen ve Urla kıyılarına yakın olan adaya 1866-1869 yılları arasında yapılmaya
başlanmıştır. 1891’de Türkiye’ye getirilen ve giysilerin dezenfekte edilmesine
yarayan iki adet etüv makinesinden biri buraya, diğeri ise İstanbul Kavak’taki
tahaffuzhaneye kurulmuştur.


Kaynak: Pelin Böke, “İzmir Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Faaliyetleri (1840-1900),
ÇTTAD, c. VIII, s. 18-19, Bahar-Güz 2009.

İletişim Bilgileri

Atatürk, Ada Hastenesi 1. Sk., 35430 Urla/İzmir
Harita