Üryanizade Mescidi

1680

Üryanizade Mescidi Kuzguncuk - Platform (2)

. Sultan II. Abdülhamid dönemi şeyhülislamlarından Üryanizade Ömer Efendi tarafından 1680’ta yaptırılmıştır. Ahşap bir mescittir. Günümüze çok az örneği kalan kayıkçı mescitlerinden biridir. Mescit özellikle ahşap minaresi, altında yer alan kayıkhanesi ve Boğaz’a nazır konumuyla dikkat çekmekte, Boğaz’ı güzelleştiren bir yapı olarak hizmet vermektedir.

 

Kaynaklar:

http://www.sinangenim.com/tr/articles.asp?ID=7&Y=2014&AID=196&do=detail

http://www.envanter.gov.tr/anit/index/detay/49551

Fotoğraf Kaynakları: Atatürk Kitaplığı ve envanter.gov.tr

İletişim Bilgileri

kuzguncuk Mahallesi Üsküdar/ İstanbul
Harita