Beyazıt Sahaflar Çarşısı

1460

İletişim Bilgileri

Beyazıt/İstanbul

Beyazıt Sahaflar Çarşısı

Sahaflar Çarşısı’nın kuruluşu Kapalıçarşı’nın açılışına kadar gider. Kapalıçarşı 1460’da kurulduğunda, medrese çevresindeki sahaflar da bir araya toplanmış ve Sahaflar Çarşısı meydana getirilmiştir. 1894 yılındaki depreme kadar faaliyet gösteren çarşı, depremden sonra Hakkaklar Çarşısı’nın yerine yani bugünkü mekânına taşınmıştır. Evliya Çelebi Sahaflar Çarşısı’nda elli dükkânın bulunduğunu, ulemaya hizmet eden sahaf sayısının ise üç yüz olduğunu yazmaktadır.

Çarşı 1950’deki yangında harap olmuş ve binlerce yazma eser yanmıştır. Yangın sonrasında çarşı bugünkü haline getirilmiştir. Bu süreçte çarşıya İbrahim Müteferrika’nın büstü de konulmuştur.

Fotoğraf Kaynağı: Atatürk Kitaplığı

Kaynak: Mustafa Bozdemir, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Endüstriyel Mirasımız, İTO, 2011, sayfa 55-56.

 

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar