Fransız Geçidi

1860

İletişim Bilgileri

Kemankeş Karamustafa Paşa, 34425 Beyoğlu – İstanbul
 
Fransız Geçidi

Galata eskiden beri pek çok yabancı tüccar ve elçinin İstanbul’a ilk ayak bastığı yerdir. Osmanlı Devleti egemenliğinde olduğu tarihlerde Galata’da karaya çıkan ziyaretçiler, kendi ülkelerinin adını taşıyan iskeleler yoluyla karaya yanaşır ve yine kendi ülkelerinin adını taşıyan geçit ya da kapılar yoluyla şehre girerlerdi. Muhtemelen Fransız Geçidi adı da karaya çıkan Fransızlar ile Fransız ürünlerinin bu geçit yoluyla şehre girmeleridir.

Geçit İstanbul’da neoklasik üslupla yapılmış ilk binalardandır. Geçidin yapım tarihi, 1860 olarak belirtilmiştir. Yapı uzun süre önce, Erzurumlu Narmanlı ailesi tarafından satın alınmıştır. Yapı 1992’de başlayan restorasyonla yenilenmiştir. Karaköy, Kemankeş Mahallesi’ndeki Fransız Geçidi Kemankeş Caddesi (eski Gümrük Sokak) ile Galata Mumhanesi Sokak’ı birbirine bağlar. Esas girişi Kemankeş Caddesi no. 53 ‘te, ikinci girişi Galata Mumhanesi Sokak no. 116’dadır. Kemankeş Caddesi cephesindeki kapının alınlığı üzerindeki madalyonda orijinal “Cite Française” yazısı, onun altında ise yakın zamanlara ait “Fransız Geçidi İş Merkezi” yazısı okunur.

Kaynak:

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar