Zincirli Han

1708

İletişim Bilgileri

Tersane Caddesi, Zincirli Han Sk., Beyoğlu, İstanbul.

Zincirli Han

İstanbul’un önemli hanlarından biri olan Zincirli Han Karaköy’dedir. Aynı adlı bir başka “Zincirli Han” ise Nuruosmaniye’de bulunur. Karaköy’deki Zincirli Han’ın kitabesi olmadığından, hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı ve mimarının kim olduğu bilinmemektedir. Ancak 1868 tarihli bir ticaret yıllığında adı geçtiğinden, hanın inşa tarihinin bu yıldan önce olduğunu bellidir.
1868 tarihli yıllığa göre saatçiler, tüccarlar ve hırdavatçılar iş yapmaktadır. 1880 tarihli yıllığa bakıldığında, bu sayılanlara ek olarak banker ve komisyoncuların var olduğu görülür. Sonraki yıllarda avukat, parfüm imalatçısı, tütüncü, ajans, doktor, mücellit gibi mesleklerden kimseler de handa dükkan ya da ofis açmışlardır. Handaki hırdavatçı varlığı zaman içerisinde artmıştır ve yakın zamanlara kadar içinde sadece hırdavatçılar iş yapar olmuştur.
Bugün han ne yazık ki tabela kirliliğine boğulmuş bir halde, en az bir buçuk asırlık bir tarihi eserin görüntüsünden uzakta, karmaşa içerisinde kaybolmuş gözükmektedir.
Kaynaklar:

  • Fidan, Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları
  • Gülenaz, Batılılaşma Dönemi İstanbul’unda Hanlar ve Pasajlar

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz