Gülbahar Hatun Camii

1514

İletişim Bilgileri

Trabzon, Gülbaharhatun, 61040 Trabzon Merkez /TRABZON.

Gülbahar Hatun Camii

Gülbahar Hâtûn Camii ya da Büyük İmaret Cami Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1514 yılında Trabzon’da yaptırmış olduğu bir camidir. Camii özenle yaptırılmıştır.

Zamanında medrese, mektep, imaret ve hamam yapılarınıda kapsayan büyük bir külliye içinde yer alıyordu. Toplum hizmetinde birçok vakfı olduğu anlaşılan bu değerli Osmanlı hatununun birçok vakfı gibi buradaki külliyenin de diğer yapıları günümüze ulaşamamıştır.

Cami, beş küçük kubbe ile örtülü beş bölümlü son cemaat yeri, büyük tek kubbe ile örtülü harem kısmı ile doğu ve batıdaki üzeri kubbeli birer zaviye odasından meydana gelmiştir. Son cemaat yerindeki mermer sütunların başlıkları stilize baklava motifidir. Mihrap ve mimberi de mermerlerden olan caminin mimberi sade işçiliklidir. Mihrap da ise bitkisel bezeme ve mukarnaslı kavsaraya yer verilmiştir.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar