Mihrimah Sultan Camii – Üsküdar

1548

Üsküdar – İstanbul

Mihrimah Sultan Camii - Üsküdar

1548 yılında, Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Yapı aslında bir külliyedir. Bu külliyenin içinde caminin yanısıra medrese, imaret, hamam, mektep, muvakkithane, kervansaray ve türbeler mevcuttur. Yapı, Mimar Sinan’ın Üsküdar’da inşa ettiği ilk eserdir.

Caminin kitabesinde yazılanlar bugünkü Türkçeyle şöyledir: “Bu sağlam ve erkânlı camii, doğuda ve batıda hakanların hakanı, sultanların sultanı, adaleti ve cömertliği ile yeryüzünü imar eden, müminler için huzur temin edici Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han’ın kızı, hayrat ve hasenat sahibi, dünya ve memleketin ismeti, Allah’ın kendisine ihsan buyurmakla seçkin kıldığı, Hanım Sultan yaptı. Cami, Peygamberin hicretinin 954. senesi Zilhiccesinde bitti”.

Kaynak: Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar 1, 2001, 261 vd.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz