Yeni Cami-Eminönü

1665

İletişim Bilgileri

Eminönü, Rüstem Paşa, 34116 Fatih – İstanbul
Yeni Cami-Eminönü

Yeni Cami de diğer birçok cami gibi bir külliyenin parçasıdır. Yeni Cami külliyesinde cami dışında hünkâr kasrı, arasta (Mısır Çarşısı), türbe, dârülkurrâ, sebil, çeşme ve sıbyan mektebi bulunmaktadır. Sıbyan mektebi günümüze ulaşmamıştır.

Külliye’nin inşasına 1598’de Mimar Dâvud Ağa başlamıştır. Yapıya kaynak sağlayan ve himaye eden Safiye Sultan’dır. İnşaat mimarın ölmesi ve Safiye Sultan’ın oğlunun ölümü sonrası kendisinin Eski Saray’a gönderilmesi nedeniyle yarım kalmıştır. Sonunda Hatice Turhan Valide Sultan inşaatın yapımını üstlenmiş, Mimarbaşı Meremitçi Mustafa Ağa’nın başında olduğu iş 1665’te bitmiş ve cami hizmete girmiştir.

Külliye bugün ilk yapıldığı görüntüsünden uzaktır. Dış avlunun duvarı XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Galata Köprüsü yapıldıktan sonra artan trafik nedeniyle çevredeki dükkânlarla birlikte yıkılmış, avlu ise cami ile çarşının arasından yol geçirilerek ortadan kaldırılmıştır. 1904’te türbenin yanındaki avlu kapısı ve sıbyan mektebi de yıktırılmıştır.

Kaynak: Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Yenicami Külliyesi”, DİA, c. 43.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar