Aynalıkavak Kasrı

1678

İletişim Bilgileri

Aynalıkavak Cad. Hasköy 34445 İstanbul

Tel: +90 212 256 97 50

Aynalıkavak Kasrı

Aynalıkavak Kasrı, Haliç kıyısındaki Hasköy’dedir. Yapının bulunduğu yer Bizans imparatorlarının dinlenme ve eğlenme yeridir. Osmanlıların İstanbul’u fethi sonrası bölgeyi Osmanlı padişahları kullanır olmuştur. Bölgeye büyük Osmanlı tersanesi kurulduktan sonra buraya “Tersane Hasbahçesi” adı verilir. Fatih devrinden itibaren bu bahçe alanına yapılar inşa edilmiştir. Zamanla bu yapılar çoğaldığından bölgeye “Tersane Sarayı” denilmeye başlanmıştır. Saray İstanbul’un en büyük üç sarayından biri haline gelmiştir. Bölgeye 1600’lerden itibaren “Aynalıkavak Sarayı” da denilir olmuştur. İşte bugüne ulaşan Aynalıkavak Kasrı, bu sarayın günümüze kadar ayakta kalabilen tek yapısıdır. Genellikle 19. yüzyıl saray, köşk ve kasırlarından oluşan Milli Saraylar yapıları arasında bu kadar erken dönemden bugüne ulaşmış tek yapı olan Aynalıkavak Kasrı, geleneksel mimarîsi ve dekorasyonuyla diğer birçok yapıdan farklıdır ve 17. ve 18. yüzyılların yapı ve süsleme özelliklerini bugüne taşır. Restorasyonu sonrası 2010’da yapının alt katı Türk çalgılarının sergilendiği bir müze haline getirilmiştir.

 


Kaynaklar:

 

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar