Askeri Müze

1869

İletişim Bilgileri

Valikonagi Caddesi, Harbiye, 34298 Istanbul
Tel: +90 212 233 27 20

Askeri Müze

Askeri Müze’nin hikayesi de tıpkı İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin hikayesi gibi Aya İrini’de başlar. Fatih Sultan Mehmed’den beri süregelen alışkanlıkla Aya İrini, eski silahların toplanıp saklandığı bir depo halindeydi. 1869 yılında burada hem eski eserler hem de eski silahlar iki ayrı bölümde sergilenmeye başlanmıştı. Bu sergilere Mecma-ı Esliha-i Atika [Eski Silahlar Müzesi] ve Mecma-ı Asar-ı Atika [Eski Eserler Müzesi] denmiş, bu iki bölümün ortaya çıkardığı müzeye ise Müze-i Hümâyûn adı verilmişti. Mecma-ı Asar-ı Atika bölümü Çinili Köşk’e taşınınca Aya İrini’de yine sadece eski silahlar kalmıştı. Müzenin adı önce Esliha-ı Askeriye Müzesi, sonra Müze-i Askerî-i Osmânî yapılmıştır. 1940’ta müzedeki eserler, II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye sıçrama ihtimalinden çekinilerek Anadolu’ya taşınmış, sonra geri getirilip Maçka Kışlası’na alınmıştır. 1955’te Harbiye Mektebi’nin jimnastik salonuna taşınan eserler 1967’de Harbiye Kışlası’nın tümüyle müze haline getirilmesiyle burada sergilenmeye başlanmışlardır.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar