Topkapı Sarayı Müzesi Ve Harem Dairesi

1473

İletişim Bilgileri

Sultanahmet, Fatih – İstanbul
Tel: +90 212 512 04 80

Topkapı Sarayı Müzesi Ve Harem Dairesi

Topkapı Sarayı, 1465-1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırıldı. Zaman içerisinde ihtiyaca bağlı olarak yeni bölümlerin eklenmesiyle 1800’lerin ortalarında son şeklini aldı. Bu tarihlerde hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na yerleşmesine kadar padişahın asıl konutu Topkapı Sarayı idi. Saray, 1924’te müze haline getirildi ve 1927’de bazı bölümler ziyarete açıldı. Müzenin değişik bölümlerinde Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif ve Hz. Muhammed’e ait diğer emanetler dâhil olmak üzere, padişah tahtları, Kaşıkçı Elması, Fatih Sultan Mehmed’e ait merasim kılıcı, Orhan Gazi’ye ait ferman gibi nadide nesneler sergilenmektedir.

Topkapı Sarayı’nın inşasından önce Edirne’de, ardından Beyazıt’taki Eski Saray’da yer alan Harem Dairesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Topkapı Sarayı’na taşınmıştır. Harem binalarının çoğu o dönem Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Harem, sadece hanedanın konutu değil aynı zamanda devşirme sistemiyle saray mensubu olan ve sarayda çeşitli hizmet ve görevler ifa edecek kadınların eğitim aldığı bir mekândı. Burada eğitilen kadınlardan yetenekli olanları Harem’de daha önemli görevlere getirilir, üst bürokrasiden kişilere eş olur, diğerleri de liyakate dayalı olarak çeşitli kademelerde görev alırlardı. Aslında Osmanlı haremi hakkında bilinenler fazla değildir. Ne de olsa burası, adı üzerinde “harem” yani “yasak” olan bölgedir. Bu bakımdan Harem hakkında, etrafta dolaşan çıplak cariyeler, her daim bir eğlence ve zevk ü sefa ortamı vb. gibi özellikle Batı kaynaklı oryantalist tasvirlerin herhalde tümü kurgudur.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar