Feyziye Mektepleri Vakfı

1885

İletişim Bilgileri

Büyükdere Cad. No:106, Şişli – Istanbul
Tel: +90 212 276 26 10

Feyziye Mektepleri Vakfı

Feyziye Mektepleri’nin hikayesi Selanik’te başlar. 19. Yüzyılda Selanik Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük şehirlerinden biridir ve aslında Osmanlı Rumelisi’nin merkezi olarak tüm Batılı fikir ve ürünlerin imparatorluğa girdiği en önemli yerlerden biridir. Eğitimde çağdaşlaşma hareketinin başladığı yerlerden biri de bu şehirdir. Mustafa Kemal’in ilkokulu bitirdiği Şemsi Efendi okulunun da bu şehirde kurulmuş olması, bu şehrin havasından beslenen Mustafa Kemal’in modern bir cumhuriyetin kurucusu olması da birbiriyle bağlantılı olgulardır. İşte Feyziye Mektepleri’nin ilk örneği olan Feyz-i Sıbyan adlı ilkokul da bu şehirde 1885’te kurulmuştur.

Feyz-i Sıbyan çok ilgi görür ve 1900’de adı Feyziye olarak değiştirilir. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nın ardından okul İstanbul’a taşınmak durumunda kalır ve Beyazıt’ta Feyziye Mektebi açılır. Burası küçük gelmeye başladığında ise Teşvikiye’deki Naciye Sultan Konağı kiralanıp okul buraya taşınır. 1934’te okulun adı Işık Lisesi olarak değiştirilir. 1955-1956 yıllarında vakıf çalışmaları tamamlanır. 1986’da Ayazağa Kampüsü kurulur, 1996’da Işık Üniversitesi kurulur.

Işık Okulları pek çok ilki hayata geçirmiştir. Cumhuriyet döneminde ilk kez hazırlık sınıflarından itibaren yabancı dil öğreten, felsefe, sosyoloji, mantık, ticaret gibi dersleri müfredatına koyan, ilk defa karma eğitim yapan kurumdur.

Kaynak:

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar