Galatasaray Lisesi

1481

İletişim Bilgileri

Kuloğlu Mh., İstiklal Cd. No:159, 34430 Beyoğlu – İstanbul
Tel: +90 212 249 11 00

Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi, 15. yüzyıla kadar geriye götürülebilecek bir okullar silsilesinin son halkasını oluşturur. Bu silsilenin ilk halkası “Galata Sarayı”dır. Galata Sarayı’nın tam kuruluş tarihi belli değildir. Binanın bir saray olarak II. Bayezid (1481-1512) tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Bu yapının Enderun ve Kapıkulu Sipahi Ocağı’na insan yetiştirecek bir okul olarak kurumsallaşması ise Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde olmuştur. Ancak uzun tarihi boyunca zaman zaman medrese olarak da hizmet vermiştir. Mektep 1817’deki büyük Tophane Yangını sırasında harap olmuş ve 1821’de yeniden inşa edilmiştir. 1835’te mektep dağıtılmış ardından Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne (Galata Sarayı Tıbbiyesi) haline gelmiştir. Ancak bu okulun Haliç’e taşınması nedeniyle yapı tekrar eski işlevini geri kazanmıştır.

1868 yılı bu yapı için ok önemli bir dönüm noktasıdır çünkü bu tarihte Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi açılmıştır. Bu yeni okul, Tanzimat döneminin havası içerisinde özellikle Fransızca bilen memur yetiştirmek için Fransız eğitim sistemine göre eğitim vermek üzere kurulmuştur. Bu okuldan gerek Türkiye gerekse eski Osmanlı bölgeleri olan birçok yeni ulus-devleti yönetecek kadrolar yetişmiştir. Okulun adı 1924’te Galatasaray Lisesi haline gelmiştir. Okul halen Türkiye’nin en nitelikli okullarından biri olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kaynaklar:

  • Adnan Şişman, “Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi”, DİA, c. 13; Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, c. 13.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz