İstanbul Teknik Üniversitesi

1775

İletişim Bilgileri

İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası 34469 Maslak – İstanbul
Tel: +90 212 285 30 30 (Ayazağa Santrali) (40 Hat)

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kökenini 1775’te Tersane’de açılan Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun’a yani bugünkü söyleyişle Deniz Mühendishanesi’ne dayandırmaktadır. Bu okula Fransızca kaynaklarda “Ecole de Théorie” veya “Ecol de Mathématiques”, Türkçe kaynaklarda ise “Hendesehâne” veya “Hendese Odası” da denilmekteydi. Okulda yurtdışından gelen hocalar, yine yurtdışından getirilen kitap ve aletlerle ders vermekteydi. Öte yandan birçok Osmanlı tebaası hoca da derslere girerdi. Kaynaklarda okulun 1781’de Mühendishâne-i Tersâne-i Âmire adıyla anılmaya başlandığını görmekteyiz.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından okul 1830’da Heybeliada’ya nakledilmiş, 1838’de Tersane’de Paşa Konağı’nın bulunduğu tepe üzerine inşa edilen bir binaya taşınmıştır. Ancak 1846’da bu kez kalıcı olarak tekrar Heybeliada’ya taşınmıştır.

Kaynak:

  • Kemal Beydilli, “Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun”, DİA, c. 31, sayfa 514-516.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar