Beyazıt Hamamı

1500-1505 yılları

İletişim Bilgileri

Ordu Cad. | Beyazıt, Fatih, İstanbul
 
Beyazıt Hamamı

Kitabesi bulunmadığı için Beyazıt Hamamı’nın kesin inşa ediliş tarihi bilinmemektedir. Ancak gerek Osmanlı Arşivi belgelerinden gerekse de yabancı tanıklıklardan anlaşılan, hamam 1500-1505 yılları içerisinde Sultan II. Bayezit Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. İnşa ediliş amacı, II. Selim’in annesi Gülbahar Hatun’un vakfiyesine gelir sağlamaktır. 1730 tarihli Patrona Halil İsyanı’nın lideri Halil’in bu hamamda çalıştığı söylenmektedir. Hamam, benzerleri arasındaki en büyük ve gösterişli olduğundan “Hamam-ı Kebir” olarak adlandırılmıştır. Ancak hamam zamanla bakımsızlıktan ve 1950’lerdeki şehir planlaması çalışmalarından ötürü harabe haline gelmiştir.

1985’te UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilen “İstanbul Tarihi Alanları” içerisinde yer alan hamam, restorasyon çalışmalarının ardından Türk Hamam Kültürü Müzesi olarak hizmet vermektedir.

Kaynaklar:

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz