Doğan Apartmanı

1895

İletişim Bilgileri

Hacı Mimi Mh. Serdar-ı Ekrem Cad. No: 30 Beyoglu – İstanbul
Tel: +90 212 243 2786
Doğan Apartmanı

İstanbul’da ilk apartmanların Pera’da 1840′larda yapıldığı biliniyor. Galata ve çevresindeki yapı etkinlikleri ise 1858 ‘de ilk belediyenin (Altıncı Daire) kurulmasıyla hız kazanmıştır. İşte bu dönemde, 1864 sonlarında, Prusya elçiliği için Galata Kulesi yakınlarında teraslar üzerinde yer alan geleneksel bir konak satın alınır. 1872‘de bu konak yıktırılarak yerine daha görkemli bir elçilik binası yaptırılması kararlaştırılırsa da yeni elçi projeyi Ayaspaşa’da başka bir arsada uygulattırır.

Galata ‘daki arsa uzun yıllar boş kaldıktan sonra, burada Belçikalı bir banker aile olan Helbig’ler 1894′de görkemli bir apartman yaptırırlar. Bu yapı döneminin seçkinleri olan yabancılar, Levantenler, varlıklı Yahudi ve Rumlar için kiralık konut olarak tasarlanmıştır.

Toplam kırk beş dairenin yer aldığı yapıya Yazıcı Sokak’tan (günümüzdeki Serdar-ı Ekrem Caddesi) 330 m2 büyüklüğündeki bir iç avlu yoluyla girilmektedir. Burada apartmanın dört bloğunun girişleri bulunmaktadır. Yapının mimarlık biçimi döneminin eğilimlerine uygun olarak eklektiktir. Avlu kotunun üstünde altı yaşam katı bulunur. Yedinci kat alçak tutularak apartman görevlilerine ayrılmıştır. Apartman, tarihi boyunca el değiştirmiş ve hep yeni sahiplerinin adlarıyla anılmıştır: ‘’Helbig Apartmanları’’, ‘’Nahid Bey Apartmanları’’, ‘’Botton Han’’, ‘’Victoria Han’’ adlarını taşımış olup 1942’den itibaren ‘’Doğan Apartmanı’’ olarak bilinmektedir. Bina bugün halen Türkiye’nin en gözde yapılarından biri olarak ilgi görmektedir

Kaynak: C. Meyer Schlichmann, Doğan Apartmanı

 

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar