Ankara Kalesi

M.Ö. 2. Yüzyıl

İletişim Bilgileri

Kale, 06240 Altındağ /ANKARA.

Ankara Kalesi

Ankara tarih boyunca ticarî ve askerî rotaların üzerinde yer almış bir şehirdir. Bu bakımdan şehrin kalesi her dönem önemini korumuş ve sık sık onarım görmüştür. Ankara Kalesi bu onarımlar sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır.


Ankara Kalesi’nin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak MÖ 2. yüzyılın başlarında Galatlar bu bölgeye geldiklerinde kale mevcuttur. Kale Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde onarım görmüş, zaman zaman surları genişletilmiştir.


Ankara Kalesi’nin bir başka özelliği ise 1921’de kurulan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ev sahipliği yapmış oluşudur.


Kaynak: http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/TR,77834/ankara-kalesi.html

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz