Vakıf Taşdelen

1582

Vakıf Taşdelen

Zaman Tüneli

Vakıf Taşdelen
Etiket
1925
Vakıf Taşdelen
Doğal kaynak suyu fabrikası
Vakıf Taşdelen
Taşdelen bataklıklarının kurutulmasına dair yazışma
Vakıf Taşdelen
Vakıf Taşdelen sularının şişelenerek satılmasına dair izin
1938
Vakıf Taşdelen
Vakıf Taşdelen ürünlerinin nakliyat maliyetinin karşılanmasına dair resmi yazışma
Vakıf Taşdelen
Eski şişe ve kağıt bardaklar: "Sıhhi su bardağı"

Vakıf Taşdelen Suyu’nun bilinirliği ve kullanımı çok daha eskilere dayansa da, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2113 numaralı defterin 281. Sayfası, 50. Sırasında kayıt edilmiş; 1582 yılında Sultan II. Selim Han’ın eşi Afife Nurbanu Sultan tarafından vakfedilmiştir. İstanbul’un çeşitli cami ve sebillerinde Taşdelen Suyu’nun dağıtılması sağlanmıştır.

Osmanlı döneminde hac farizası için İstanbul’dan yola çıkan Surre alayında ve diğer hac kervanlarında yol için yüklenen su genelde Taşdelen Suyu olmuştur. Hac dönüşü bu küplere zemzem suyu doldurularak geri getirildiği için “Zemzem’in yol arkadaşı” iltifatına ulaşmıştır.

1889 yılında şişelenip, İstanbul ve civarında satılma imtiyazı Sultan II. Abdülhamit Han zamanında Hazine-i Hassa Nazırlığı (Padişahın özel gelir ve giderlerinden sorumlu bakanlık) tarafından verilmiştir. 1887 yılında “Ahalinin menfaatini koruyacak şekilde inhisar (tekel) altına alınması” için Hazine-i Hassa Nazırlığı müsaade vermiştir. Türkiye’de cam şişe ile şişelenen ve ihraç edilen (Mısır’a) ilk sudur.

1910 yılında Evkaf Nezaretine (Vakıflar Bakanlığı) devrolunmuş, 1937 yılında Vakıf Menba Suları işletmesi adını almıştır.

Necip Fazıl Kısakürek’in “Son Devrin Din Mazlumları” adlı kitabında şu paragraf yer almaktadır: Tarihimizde 31 Mart Vakası olarak geçen; Sultan II. Abdülhamit Han’ın 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirilerek Selanik’e gönderilişine ait Başkatip Ali Cevat Bey’in “Fezleke”sinden, vesika mahiyetinde bir tespit yer almaktadır. “Abdülhamit’in yanında orta büyüklükte üç çanta bulunuyordu. Sirkeci istasyonunda bir bardak Taşdelen suyu istemiş, suyu getirene 30 kuruş kadar bahşiş vermiştir. Tren nısfülleyli (gece yarısını) 1 saat 50 dakika geçerek hareket etmiş ve dün gece Selanik’e varmıştır.”


Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın hususi arşivinde Atatürk’e ait iki defterden faydalanılarak hazırlanan “Son Nöbet Defteri” Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından bastırılmıştır. Bu notlar, “Atatürk’ün hastalığından vefatına kadar tutulan hastalık seyri ve tedavi metodu notları” adı altında bu kaynakta yer almıştır.

(01.10.1938 – 10.11.1938 )
(10.10.1938)

00.20 Lokum 4 adet
00.30 Taşdelen Suyu
00.40 Üzüm Suyu
05.10 Taşdelen Suyu
06.50 Ateş:36,8 Nabız:94
07.30 Sütlü Salep

İletişim

Taşdelen Mah. Taşdelen Cad. No:24/1 Taşdelen / Çekmeköy – İstanbul

Tel:+90 444 25 15

vakiftasdelensu.com

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz