Koza Hanı

1490

İletişim Bilgileri

Osmangazi Mahallesi, Uzunçarşı Cd., 16010 Osmangazi/Bursa
Koza Hanı

Bursa’da bulunan ve “Koza Han” da denilen Koza Hanı’nın inşa edildiği kesin tarih bilinmemektedir çünkü Han’ın bir kitabesi yoktur. Ancak Vakfiye bilgilerine dayanarak Han’ın inşasına 1490’da başlandığı ve açılışın 1491’de yapıldığı anlaşılmaktadır. Han’ın yapılış amacı, İstanbul’da II. Bayezid için inşa edilen külliyenin vakfına gelir sağlamaktır. Han eski kaynaklarda Yeni Han, Beylik Hân-ı Cedîd-i Âmire, Hân-ı Cedîd-i Evvel, Sîmkeş, Sırmakeş Beylik Kervansaray olarak da anılmaktadır. Bazı kaynaklarda İpek Hanı olarak adlandırılan yerin de Koza Hanı olması mümkündür. Koza Hanı bugün Bursa’nın en merkezi yerinde yer alan, yoğun bir ziyaretçi akışı bulunan ve birçok dükkâna ev sahipliği yapan gözde bir mekandır.

Kaynak:

  • Semavi Eyice, “Koza Hanı”, DİA, c. 26.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz