Pergamon Antik Kenti

M.Ö. 3000

İletişim Bilgileri

İzmir/ Bakırçay Havzası
Pergamon Antik Kenti

Bergama’daki yerleşimin tarihi M.Ö. 3000’lere kadar gitmektedir. Kentin adı, Helenlerden önce bölgede yaşayan Pelasglar ve Luviler döneminde, “kale halkı” anlamına gelen “Pargauma” sözcüğünden gelmektedir. Parşömen kağıdının adı ise bu kağıdı papirüsün yerine kullanan Bergamalılardan gelir.


Pergamon antik kentinin ilk izleri ise M.Ö. 7.-6. yüzyıllara kadar gitmektedir. Kent zamanla Persler, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Roma, Menteşeoğulları, Karesi Beyliği ve 1345’te Osmanlılar egemen olmuştur. 1402 sonrasında Moğol egemenliğine giren kent 1425’te tekrar Osmanlı egemenliğine girer.


Bölge 2014’te “Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” adıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır. Alman arkeologların 1879 yılını takiben yaptıkları kazılarda ortaya çıkan ve sonrasında bu ülkeye kaçırılan eserlerle oluşan, 1930’da açılan Berlin’deki Bergama Müzesi, Pergamon’a ait eserleri sergiler. Müzenin kuşkusuz en etkileyici eseri Zeus Sunağı’dır.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz