Fuarlar

Fuarlar

Fuarların geçmişi Roma İmparatorluğu devrine kadar gider. İlk zamanlardan beri fuarların bir işlevi, uzak mesafelerden gelen alıcı ve satıcıları buluşturmak olmuştur. Kapitalizmin gelişimi, sanayi devrimi ve modern ulaşım ve iletişim biçimlerinin ortaya çıkmasıyla fuarların kapladığı alan ve sergilenen ürünlerin sayısı artmıştır.

Bizim fuarlara katılımımız hiç de yeni değildir. 1851 Londra Fuarı’nın yapıldığı muhteşem Chrystal Palace’da bir Osmanlı bölümü de vardır. Osmanlı iktisadı bu fuarlar sayesinde kendiai için gelişim yolları aramıştır. 1863 yılına gelindiğinde Sultanahmet Meydanı’nda devasa bir sergi yapılmıştır bile. 1867’de Paris’te yapılan sergide Osmanlı standının merkezinde ise Bursa’daki Yeşil Cami’nin bir minyatürü vardır… Cumhuriyetle birlikte fuarlara olan ilgi azalmadı. 9 Eylül Panayırı, Uluslararası İzmir Fuarı olurken; Atatürk ve İnönü fuarlara bizzat katılmayı ihmal etmediler.

Türkiye’nin yüzyıllık markaları, dünya fuarlarında aldıkları ödül ve madalyalarla haklı olarak övünürler. Gerçekten de iletişim ve ulaşım olanaklarının şimdiki gibi olmadığı devirlerde, dünyanın bir ucuna gidip ürünlerini sergileyen, ülkelerini tanıtan ve üstelik büyük beğeni toplayıp madalyalar alan girişimcilerimiz ne kadar övünseler azdır.

1851 Londra Fuarı’nın yapıldığı muhteşem Chrystal Palace’da bir Osmanlı bölümü de vardır. Osmanlılar daha sonraki uluslararası birçok fuarda da yer almıştır. Osmanlı iktisadı bu fuarlar sayesinde kendisi için gelişim yolları aramıştır. 1863 yılına gelindiğinde Sultanahmet Meydanı’nda uluslararası bir fuar yapılmıştır bile. Sultanahmet’teki Osmanlı pavyonlarında sergilenen ürünler arasında tahıllar, mısır, pirinç, tütün, pamuk, keten ve kenevir gibi ürünler yer alıyordu. Osmanlı Devleti’nin çeşitli fabrikalardan gönderilmiş silahlar ile ordu araç-gereçleri de teşhir edildi. Sergide ayrıca Sultan Abdülaziz’in isteği üzerine Hazine-i Hümayun’dan da bazı nadir mücevherler getirildi. Ayrıca Osmanlı mamulü tekstil ürünleri, halı, kilim, saraciye işleri de yer almıştır. Sonuç olarak sergide ülkenin çeşitli yerlerinden toplam on iki bin ürün yer almıştır.

Kaynaklar:

 

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

Fotoğraflar